Hur många manliga duos tål tv-tittarna?

Trots att kritiken mot manliga dominansen växer: "Alla föredrar män"