Här visar han upp sin
märkliga muskelmassa

Svällde efter blandning av mineralolja och alkohol i kroppen