Förvirring kring nya uppgifter om MH370

Australiska myndigheter och sökledningen tillbakavisar uttalandet