Kan du Parneviks segrar?

Klarar du frågorna i Holmgången?