Så vill S finansiera sina budgetförslag

Fler skattehöjningar inom miljön - och dyrare cigaretter