Här släpps Svartenbrandt

Lars-Inge Svartenbrandt, 68, en fri man – igen.