Historieätarna bjuds på lunga

"Det är som en filt av kött"