Så gick det sen –
för barnstjärnorna

Missbruk, bråk och droger: "Var är deras föräldrar?"