Endast en av systrarna kom hem

Banos kusin "Det fanns inga problem i hennes värld"