Kraftig jordbävning skakade om Mexico

En jordbävning inträffade i Acapulco, Mexiko. Byggnader svajade och invånare rusade ut på gatorna