Man kissade i vattenreservoar

Nu ska den tömmas på 144 miljoner liter dricksvatten - vatten som går direkt ut till hushåll.