Påvar helgonförklarades

Miljontals människor deltog när de forna påvarna Johannes Paulus och Johannes XXIII helgonförklarades. Aldrig tidigare har två påvar kanoniserats samma dag.