"Det känns som att en ny duo har fötts"

Kristoffer Bergström om söndagens Mästares mästare