"Migrationsverket sa att det finns bröstmjölksersättning"

Mercy utvisas ensam - hennes man och son blir kvar i Sverige