Mästarens tips
till hockeybusen

”Puddings” ger sina bästa tips till nye materialförvaltaren