Hårda strider i Syrien

Assad bombar sin egen huvudstad och hårda strider pågår