– Tanter ska inte
behöva bli rånade

Debatt om fler platser ska kameraövervakas