Hör Obamas tal här

Segerrusig president talade till nationen