"Vi ska bygga 4-5000 nya lägenheter per år"

Så ska Socialdemokraterna bota bostadsbristen