Israel förbereder sig för invasion

Risken för storskaligt krig ökar