Romneys tal efter förlusten

Romney visade ingen bitterhet