Så påverkar stormen valet

Men måste sköta sina kort rätt