Sprängs mitt framför kameran

Här detoneras första laddningen