Skriker av skräck –
när precis allt går fel

Tappar kontrollen över rallybilen i full fart