Vem coachade före Mårts?

Klarar du frågorna i Holmgången?