Värmer upp huset med sms-lån

"Det är det värsta jag hört"