Schyman: Vi måste förklara meningen med politiken

Valdeltagandet väntas öka något i årets EU-val.
Men inte bland de unga väljarna.
Bara fyra av tio 90-talister säger att de kommer att rösta.