"Världen förändras vare sig de vill eller inte"

Jesse Jackson om Sverigedemokraterna och svensk politik