Vilka spelar fotboll här?

Klarar du frågorna i Holmgången?