Gör gåtfull upptäckt bland bergen

”Kan en människa röra sig så här snabbt?