Plågas och torteras
– i sju kilometer

Tough Viking är ingenting för mesar