Se Brooke Shields tårfyllda tal

Höll ceremonins mest personliga tal