Göran Hägglunds tal i Almedalen

Se hela talet här