Erik Saade torkar Millas tårar

När det brister för henne på scenen