Han ska få romska tiggare att rösta i EU-valet

Fredrik Malm (FP) delade ut informationsblad inför valet