Wolfgang Hansson: ”Ett sluttande plan”

Militären har infört undantagstillstånd i Thailand, utan att informera regeringen.