"Alliansen kränker mänskliga rättigheterna"

Piratpartiets attack: Datalagringen är olaglig