"Aldrig sett någon så misshandlad"

Se klipp ur Brottscentralen