Jawo om Ertons sågning av linjedomaren:

"Har man inget bra att säga är det bättre att vara tyst"