Carina: ”Jag känner mig lättare i steget”

Sex personer testade 5:2-dieten under ett halvår – det här hände med deras kroppar.