Klantiga straffen som blev en succé

Förbundskaptenen kan inte hålla sig för skratt