Konsumentdrevet

Vi har träffat en familj som blev blåst på ersättning från flygbolaget Thomas Cook. Hur kommer det sig, trots EU-bestämmelser, att flygbolagen kan strunta i reglerna? Varför fungerar inte lagstiftningen? Och vilka rättigheter har konsumenten? Vi reder ut lagen med Konsumentverkets jurist och expert på området och konfronterar flygbolaget.
Enligt de allmänna råden i alkohollagens handbok ska även priset på mat sänkas vid de tillfällen happy hour erbjuds. Hur ser det ut på barerna i Stockholm? De vi möter följer inte alkohollagens allmänna råd utan säljer enbart dryck till rabatterat pris.
Vi träffar Carina Cutlip, enhetschef på tillståndsenheten i Stockholm, som reder ut vad som gäller.