Kraschar med motorcykel - landar på fötterna

Michael Smith, Florida, kraschar rätt in i en bil, voltar tre gånger, landar på fötterna och går därifrån