Blytung satellit rusar mot jorden

Nasa Vi kommer veta var den slår ned endast två timmar före