Här spelar nämndemannen spel i rättssalen

Spelar patiens under svenske professorns vittnesmål