Faller fritt från 29 000 meters höjd

Se fallskärmshoppet från stratosfären