Så blev figurerna till

Se när partiledarna växte fram