Svenska lärare trivs sämst

Ligger långt under snittet i ny internationell undersökning