Här faller satelliten mot jorden

Amatörfotograf fångade UARS i fallet