Så länge stannar extremvädret

Extremvädret har inte lagt ned efter gårdagens jättehagel och blixtstormar. Nu kommer nya klass 1-varningar i södra Sverige.